Winiety
opłaty drogowe do nabycia w Biurze Turystyki PZM dla pojazdów osobowych lub zespołu pojazdów ( sam. osobowy + przyczepa campingowa lub dla łodzi) gdy ich ł±czna dmc nie przekracza 3,5t.
 • CENNIK
 • OPŁATY DROGOWE w wybranych krajach europejskich

 • Pełnomocnictwa do poruszania się użyczonym samochodem poza terenem kraju. (Upoważniaj± do poruszania się pojazdem użytkownika nie będ±cego jego wła¶cicielem poza terytorium Polski)

  W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  Kielce 41 348 26 36
  Kraków 12 422 51 77
  Staszów 15 864 24 00

  © Polski Zwi±zek Motorowy O.Z.D.G. Sp. z o.o.